ada221191

76 tekstów – auto­rem jest ada221191.

Pozbądź się grosza ze swo­jego por­tfe­la, a może ko­muś po­daru­jesz szczęście. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 stycznia 2017, 14:32

Sma­ki w kuchni można porównać do uczuć człowieka. Do­daj ich za dużo, zat­ru­jesz swo­je życie, za mało, nie poczu­jesz żad­ne­go aro­matu. Znajdź włas­ny prze­pis na szczęśli­we życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 grudnia 2016, 16:27

Jed­nak prawdą jest, że naj­piękniej­szy wschód, bądź zachód słońca, pot­rze­buje zachmurzo­nego nieba. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 31 sierpnia 2011, 19:24

Małe szczęścia

Nie cof­niesz wskazówek zegara.
Ale! Wstań z uśmie­chem pew­ne­go rana!
Nie cof­niesz łez.
Ale! Wiosną spróbuj zo­baczyć i poczuć bez!
Nie cof­niesz cierpienia.
Ale! La­tem chwyć słońce i od­ro­binę cienia!
Nie cof­niesz żalu.
Ale! Je­sienią po­der­wij sie do lotu!
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 1 sierpnia 2011, 16:18

Sztuką jest wsta­nie i pójście przez świat bez miłości obok, ale z tą miłością w sercu. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 13 lipca 2011, 23:09

Każdy człowiek zna swoją me­lodię szczęścia. Może w końcu czas po­kazać od­po­wied­niej oso­bie je­den akord, by zaczęła pow­sta­wać naj­piękniej­sza mu­zyka łącząca dwa serca? 

myśl
zebrała 54 fiszki • 19 maja 2011, 21:39

Szko­da, że ludzie wiel­kość i potęgę człowieka, oce­niają te­raz po gru­bości portfela. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 3 maja 2011, 11:16

Miłość to nie je­dynie uczu­cie. To również zażycie cze­goś no­wego w sza­rej rzeczy­wis­tości dnia. Od­dycha­nie no­wym życiem, które może Cię oca­lić i po­nieść w Twój codzien­ny raj dla duszy i ciała. 

myśl
zebrała 78 fiszek • 17 stycznia 2011, 21:38

W Two­jej głowie płynie mi­lion kro­pel myśli. Kiedy poz­wo­lisz im płynąć spo­koj­nie zo­baczysz po­tok cu­dow­ne­go wier­sza życia. Kiedy je wzburzysz, rozpętasz falę nad którą trud­no zapanować. 

myśl
zebrała 103 fiszki • 24 listopada 2010, 15:19

Anioł Stróż

Nie chce spać,
Nie chce zasnąć,
Chce stać obok ja­ko Twój Aniołek,
Słysząc każdy Twe­go ser­ca dźwięk,
Słuchać i Twym od­dechem się delektować,
Pat­rzyć i w Twym wi­doku zasmakować,
Czuć Nasze uczu­cia i Twą skroń ucałować,
Siedząc [...] — czytaj całość

wiersz • 17 listopada 2010, 12:31

ada221191

"...A, że ją Pan Bóg stworzył, a Szatan opętał Na zawsze będzie święta i na zawsze przeklęta, zdradliwa i wierna, kochana i wredna, zakręcona i tajemnicza, dobra i zła, daje rozkosz i rozpacz, przez nią uśmiech i łza, jak gołąb i żmija, jak anioł i demon, szczyt nad chmurami i przepaść bez dna, początek i koniec, oto jestem ja..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ada221191

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 stycznia 2017, 14:33ada221191 sko­men­to­wał tek­st Miłość ma skrzydła orłów, [...]